තරගය

අපේක්ෂිත අන්තර්ගතය

ඡායාරූපික අගයක් සහිත නිර්මාණයන් තුළ, ශ්‍රද්ධාව යන වදනෙහි අරුත මතු කරමින් ලෝක ප්‍රජාව අදහන ඕනෑම ආගමක් සම්බන්ධයෙන් එම ශ්‍රද්ධාවන්තයින් හා භක්තිකයන්ගේ ශ්‍රද්ධාව පිළිබිඹු කෙරෙන අවස්ථාවන් අන්තර්ගත විය යුතුයි.

තරගයේ ස්වරූපය

 • තරග අංශ හතරකි:

A – විවෘත අංශය: සම්මත කැමරා උපයෝගී කරගෙන ගනු ලබන ඡායාරූප (වයස් සීමාවක් නොමැත.)

B – පාසල් ශිෂ්‍ය අංශය: සම්මත කැමරා උපයෝගී කරගෙන ගනු ලබන ඡායාරූප

C – උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍ය අංශය(විශ්වවිද්‍යාල, කාර්මික විද්‍යාල, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන ආදී): සම්මත කැමරා උපයෝගී කරගෙන ගනු ලබන ඡායාරූප

D – ජගම දුරකථන කැමරා භාවිතයෙන් ගනු ලබන ඡායාරූප (වයස් සීමාවක් නොමැත.)

නීතිරීති හා ක්‍රමවේදය

 • මෙම තරගයට ඇතුලූ වීම සඳහා කිසිදු මුදලක් අය නො කෙරේ.
 • තේමාවට අදාළව අපේක්ෂිත අන්තර්ගතයෙන් යුතු වර්ණ හෝ කලූ සුදු මාධ්‍යයෙන් (ඒක වර්ණ) තරගය සඳහා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
 • මෘදුකාංග ඇසුරින් සංස්කරණය කරනු ලැබූ නිර්මාණ භාර ගනු නොලැබේ.
 • ඡායාරූපක්ෂේත්‍රය තුළ නව නිර්මාණ වැඩි වැඩියෙන් බිහිවීම දකිනු අපේක්ෂාවෙන් මින් පෙර කුමන අයුරකින් හෝ ඡායාරූප තරගයකින් ජයගනු ලැබූ හෝ ප්‍රදර්ශන සඳහා තෝරා ගනු ලැබූ හෝ නිර්මාණ භාර ගනු නොලැබේ.
 • A හෝ B හෝ C අංශ වෙනුවෙන්් උපරිම නිර්මාණ හතක් සහ කැමතිනම් D අංශය වෙනුවෙන් තවත් හතක්ද වශයෙන් එක් අයෙකුට ඉදිරිපත් කළ හැකි උපරිම නිර්මාණ සංඛ්‍යාව 14 කි.
 • ප්‍රදර්ශනය සඳහා තෝරා ගනු ලබන නිර්මාණ සංවිධායකයින් විසින් මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.
 • ප්‍රදර්ශනය සඳහා උපරිම වශයෙන් නිර්මාණ 300 ක් තෝරා ගනු ලබන අතර ත්‍යාග සඳහා අගැයීම පිණිස සළකා බැලෙනුයේ එම නිර්මාණ අතුරිණි.
 • තරගය සඳහා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම අදාළ නීති රීති සඳහා එකඟ වූ වා සේ සැළකේ.

ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීමේ නිර්ණායක:

 • තරගය සඳහා නිර්මාණ “ශ්‍රද්ධා සේයා” වෙබ් අඩෙවිය (www.Shradddhaseya) හරහා ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කළ යුතුය.
 • සියලුම නිර්මාණ අංකිත මාධ්‍යයෙන් ඉදිරි පත් කළ යුතුය.
  • සියලූම අංශ වෙත ඉදිරි පත් කෙරෙන ඡායාරූප (Images)  JPEG ප්‍රභේදයෙන් විය යුතුය.
  •  ඡායාරූප (ඡායාවන්) දිගම පැත්ත පික්සල් 1920 විය යුතුය.(at 1920 pixels along the longest dimension.)
  • 300 dpi රෙසලුෂන් ප්‍රමාණයෙන් 8 හෝ 10 අතර මට්ටමකින් සකස්කර ඉදිරි පත් කළ යුතුය. (saved  at a high-quality level setting of at least 8 or 10 scales with 300 dpi.)
  • ඡායාරූපයේ ප්‍රමාණය 500 KB වලට වඩා අඩු නොවීය යුතු අතර 5 MB ට වඩා වැඩි විය නොහැක.
 • ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසු යැයි තෝරා ගන්නා ඡායාරූප හිමියන්ට මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ආකාරයේ ඡායාරූප (High-Quality Images) උසස් තාක්ෂණික මට්ටමේ ඡායාවන් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික තොරතුරු සමග ඒ බව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

ඔබගේ අවධානයට:

 • ඡායාරූපය මත ඡායාරූපශිල්පියාගේ නම, ප්‍රකාශක, ඒජන්සිය ආදී තොරතුරු සඳහන් නොකරන්න.
 • මායිම් හෝ සීමා සළකණු, දිය සළකුණු, සටහන්, අත්සන්, ආදී කිසිදු හඳුනා ගැනීමේ නාමයක් ඡායාරූප මත නොතබන්න.

-බහු අනාවරිත ඡායාරූප බාර ගනු නොලැබේ.

-මෘදුකාංග ඇසුරින් සංස්කරණය කරන ලද ඡායාරූප භාර ගනු නොලැබේ.

-පුද්ගලයන් හෝ වස්තූන් ඇතුළත් කිරීම, මකා දැමීම හෝ ඉවත් කිරීම, විකෘති කිරීම, නැවත සකස් කිරීම නොකළ යුතුයි.

ව්‍යතිරේඛ:

(i)  අංකිත වශයෙන් tone and contrast, burning, dodging, Colour adjustments, cropping, sharpening, noise reduction, සකස් කිරීම

(ii) සෙන්සරයේ දුහුවිලි ඉවත් කිරීම, ඝෘණඵලක ස්කෑන් කිරීමේදී සලකුණු ඉවත් කිරීම

(iii) වර්ණ ඡායාවන් ඒක වර්ණ (කලූ සුදු) මාධ්‍යයට පරිවර්තනය කිරීම

සිදු කළ හැකිය.

නිර්මාණ අගැයීම

ප්‍රදර්ශනය සඳහා තෝරා ගනු ලබන නිර්මාණ තේරීම් මණ්ඩලයක් මගින් තේරීමකට භාජනය කෙරේ. ප්‍රදර්ශණය පැවැත්වීමට පෙර අදාළ ජයග්‍රාහකයන් වෙත දනුම් දෙනු ලැබේ.

තරගයේ කාල වකවානු

අයැදුම් පත් කැඳවීම ආරම්භය

2018 ජනවාරි මස 01

අයැදුම් පත් කැඳවීම අවසන් දිනය

2018 ජූලි මස 31

ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සහ කොළඹ ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීම

දින ඉඩ ඇති අයුරින්

ත්‍යාග හා සහතික පත්‍ර

ඒ ඒ අංශ වෙනුවෙන් ත්‍යාග හා සහතිකපත් වෙන් වෙන්ව ප්‍රදානය කෙරේ.

 • පළමුවැනි ස්ථානය

රන් පදක්කම, සමරු තිළිණය, සහතික පත්‍රය, රුපියල් 100,000.00 ක් වටිනා ත්‍යාග වවුචර

 • දෙවැනි ස්ථානය

රිදී පදක්කම, සමරු තිළිණය, සහතික පත්‍රය, රුපියල් 75,000.00 ක් වටිනා ත්‍යාග වවුචර

 • තෙවැනි ස්ථානය

ලෝකඩ පදක්කම, සමරු තිළිණය, සහතික පත්‍රය, රුපියල් පනස් දහසක් වටිනා ත්‍යාග වවුචර

 • සිව්වැනි ස්ථානයේ සිට දහ තුන් වන ස්ථානය දක්වා අගැයීමේ සහතික සහ රුපියල් 10,000.00 ක් වටිනා ත්‍යාග වවුචරය බැගින්
 • ප්‍රදර්ශනය සඳහා තෝරා ගනු ලබන නිර්මාණ වෙනුවෙන් සහතියක් පිරිනැමේ.

සටහන: සියලුම වවුචර ශ්‍රි ලංකා රුපියල් වලින්

නිර්මාණවල අයිතිය

ප්‍රදර්ශනය සඳහා තෝරා ගනු ලබන ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමට සංවිධායකවරුනට අවසරය ඇත. එසේම ජයග්‍රාහී හෝ තෝරා ගනු ලබන හෝ ඡායාරූප ඒ බව සඳහන් කරමින් තමන්ගේ පෞද්ගලික කාර්යයන් හැරුණු කොට වාණිජ කටයුතු වෙනුවෙන් භාවිත කිරීමට ද නිර්මාණ අයිතිකරුට හැකියාව ඇත.