ශ්‍රද්ධා සේයා ඡායාරූප තරගය හා ප්‍රදර්ශනය

ජාතික ඒකාබද්ධතාව උදෙසා ජාතික සහ ආගමික සංහිඳියාවේ ඡායාරූපික ප්‍රවේශය

ඡායාරූප බාර ගැනීම අවසන්!

ශ්‍රද්ධා සේයා ඡායාරූප තරගය හා ප්‍රදර්ශනය

ජාතික ඒකාබද්ධතාව උදෙසා ජාතික සහ ආගමික සංහිඳියාවේ ඡායාරූපික ප්‍රවේශය

අයැදුම් පත් කැඳවීම ආරම්භය

2018 ජනවාරි මස 01

අයැදුම් පත් කැඳවීම අවසන් දිනය

2018 ජුලි මස 31

ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සහ කොළඹ ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීම

දින ඉඩ ඇති අයුරින්

අරමුණු

ජාතික ඒකාබද්ධතාවත් ජාතික හා ආගමික සංහිඳියාවත්, සඳහා ඡායාරූප ක්ෂේත්‍රය දායකකර ගැනීම,
ඡායාරූපය යහපත් කාර්යයන් සඳහා භාවිත කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කිරීම,

සම්මත කැමරාමෙන්ම අද බහුලව භාවිත කෙරෙන ජංගම දුරකථන කැමරා මගින් වඩාත් අර්ථවත් ඡායාරූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොමු කිරීම,

උසස් ඡායාරූපයට අගයක් ලබා දෙමින් ඒවා ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීම,

මෙමගින් ඡායාරූපයට ජාතික තලයේ අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන් වඩාත් උතුම් කාර්යභාරයක් කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාදෙමින් ඡායාරූපයේ, ඡායාරූපශිල්පියාගේ, ඡායාරූප ව්‍යාපාරයේ මෙන්ම ඡායාරූප ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය ඇති කිරීම.

තේරීම් මණ්ඩලය

ත්‍යාග සහ සහතික

රන් පදක්කම, සමරු තිළිණය, සහතික පත්‍රය, රුපියල් ලක්ෂයක් වටිනා ත්‍යාග වවුචර

රිදී පදක්කම, සමරු තිළිණය, සහතික පත්‍රය, රුපියල් හැත්තෑ පන් දහසක් වටිනා ත්‍යාග වවුචර

ලෝකඩ පදක්කම, සමරු තිළිණය, සහතික පත්‍රය, රුපියල් පනස් දහසක් වටිනා ත්‍යාග වවුචර

සිව්වැනි ස්ථානයේ සිට දහ තුන් වන ස්ථානය දක්වා අගැයීමේ සහතික සහ රුපියල් දස දහසක් වටිනා ත්‍යාග වවුචරය බැගින්

ප්‍රදර්ශනය සඳහා තෝරා ගනු ලබන නිර්මාණ වෙනුවෙන් සහතියක් පිරිනැමේ.

සටහන: සියලුම වවුචර ශ්‍රි ලංකා රුපියල් වලින්

පුවත්

ශ්‍රද්ධා සේයා වේබ් අඩෙවිය නිල වශයෙන් ජන ගත වූ වගයි

ශ්‍රද්ධා සේයා වේබ් අඩෙවිය නිල වශයෙන් ජන ගත වූ වගයි. අද 2018 පෙබරවාරි මස 05 වනදා පෙරවරු 10.12 ට වූ... read more

සංවිධානය

සේයාරූ සිප්හල සහ සේයාරූ සඟරාව

සහයෝගීත්වය

ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ සංහිඳියාව පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

හවුල්කරුවෝ