පුවත්

ශ්‍රද්ධා සේයා වේබ් අඩෙවිය නිල වශයෙන් ජන ගත වූ වගයි

ශ්‍රද්ධා සේයා වේබ් අඩෙවිය නිල වශයෙන් ජන ගත වූ වගයි. අද 2018 පෙබරවාරි මස 05 වනදා පෙරවරු 10.12 ට වූ සුබ නැකතින් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමන් අතින් ශ්‍රද්ධා සේයා ඡායාරූපික ප්‍රදර්ශනයේ වෙබ් අඩෙවිය ජනගත වූ බව ලෝක වාසී සියලුම සහෘදයින් වෙත භක්ත්‍යාදර යෙන් සැල කර සිටිමු. වමේ සිට - අබ්දුල් රහමන් අක්ජු මව්ලවී තුමා, එඩ්මන්ඩ් තිලකරත්න පියතුමා, කුමාර එදිරිසූරිය, මහාචාර්ය පූජ්‍ය කිවුලේගෙදර නාරද ස්වාමීන්වහන්සේ, අනුරුද්ධ පියදාස, කතානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමා, ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා, නිකරිල් කාන්ත් මහතා [...]